Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van LumaDrive.
Molenweg 23, 8470 Gistel, België
Contact: info@lumadrive.be
BTW Nr.: BE 0691.894.466

Laatste aanpassing van deze pagina op: 01/09/2023

Verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle types van vervoer dat Lumadrive.be aanbiedt aan haar klanten.
 2. Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen, gelieve dit vooraf aan ons te verwittigen zodat wij deze aan u kunnen overhandigen bij ontvangst. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij ons ter plaatse, aan de chauffeur bij vertrek of vooraf het vervoer door storting op onze bankrekening.
 3. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele en onveranderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 250€, afhankelijk van de kostprijs In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Betaling dient te gebeuren ten laatste op datum van de heenrit en in contanten.
 4. Lumadrive benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming wegens overmacht, en dit ongeacht het soort van mogelijke veroorzaakte schade. De chauffeur bepaalt zelf het traject.
 5. Indien het transport, vervoer of bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd van het volledige overeengekomen bedrag.
 6. Annuleren kan gratis tot 24 uur op voorhand, nadien wordt het volledige bedrag van het gereserveerd vervoer aangerekend.
 7. Lumadrive kan éénzijdig een reeds gemaakte reservatie annuleren bij plotse, onvoorziene of uitzonderlijke weers- of verkeersomstandigheden. Klanten kunnen hiervoor geen schadevergoeding eisen van Lumadrive. De klant moet dan uiteraard voor deze reservatie niets betalen.
 8. Dieren zijn niet toegelaten in onze wagens tenzij dit vooraf door de klant is meegedeeld en door ons is goedgekeurd.
 9. Bij reservatie voor vervoer via onze website of telefonisch gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals deze op onze website zijn gepubliceerd.
 10. Wij behouden ons het recht om onze voorwaarden op elk moment éénzijdig te wijzigen. De voorwaarden zijn niet onderhandelbaar.
 11. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de zetel van Lumadrive is gevestigd.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lumadrive of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid en bevoegde rechtbanken

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Lumadrive hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zie ons privacybeleid voor meer details.

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.